STAGE

Durant tot el curs realitzem diverses estades musicals, on els alumnes viuen diferents experiències per tal de treballar aspectes poc habituals durant les classes del curs ordinari.

STAGE D'HIVERN 

STAGE D'ADULTS

STAGE D'ESTIU