top of page

PACKS

INFANTIL:

INICIAL:

Instrument + Llenguatge Musical

CORAL:

Instrument + Cant Coral

MÚSICA:

Instrument + Llenguatge + Coral

JOVES i ADULTS:

COR:

Instrument + Cor adults

COMBO:

Instrument + Combo

MODERN:

Instrument + Combo + Harmonia Moderna

CULTURA:

Instrument + Combo + Cultura Musical

TOTAL:

Instrument + Combo + Harmonia + Cultura

EDATS: Recomenat a partir dels 6 fins als 12 anys.

HORARIS: Aniran en funció dels grups i edats de cada alumne

EDATS: Totes les edats (recomenat a partir dels 12 anys)

HORARIS: Aniran en funció dels grups i edats de cada alumne

* Totes les assignatures es poden realitzar per separat sense haver de fer el format de pack

bottom of page