Packs

Pack música (àmbit Música Clàssica)

Instrument + Llenguatge Musical + Cant Coral 

- Instrument: Temps a convenir

- Llenguatge Musical: 45’

- Cant Coral: 45’

L'àmbit de Música Clàssica és un àmbit molt important de la nostra escola. La seva oferta referida en aquest camp està enfocada especialment a nens dintre de l'etapa de primària, tot i que també hi ha joves i adults rebent una formació específicament clàssica. Les assignatures centrals d'aquest àmbit són l'aprenentatge de l'instrument, l'estudi del llenguatge musical i l'educació de l'oïda a través del Cant Coral. Un conjunt d'assignatures que posaran la base per una formació musical de qualitat.

Pack modern (àmbit Música Moderna)

Instrument + Harmonia Moderna + Combo 

- Instrument: Temps a convenir

- Harmonia Moderna: 60’

- Combo: 60'

L'àmbit de Música Moderna és l'àmbit de referència al Taller de Música Gavà. La seva oferta referida en aquest àmbit està enfocada especialment a joves i adults que estiguin interessats tant en l'aprenentatge professional dels aspectes de la Música Moderna, com bé per tal de poder gaudir de la música d'una manera més amena, experimentant aspectes com viure l'experiència de formar part d'un grup de música. Les assignatures centrals d'aquest àmbit són l'aprenentatge de l'instrument, l'estudi de l'harmonia moderna i sobretot l'assignatura estrella de la nostra escola, l'àrea de Combo, on els alumnes hi gaudeixen i aprenen d'allò més.

EDATS: Totes les edats (recomenat a partir dels 6 anys fins als 12)

HORARIS: Aniran en funció dels grups i edats de cada alumne

EDATS: Totes les edats (recomenat a partir dels 12 anys)

HORARIS: Aniran en funció dels grups i edats de cada alumne

* Totes les assignatures es poden realitzar per separat sense haver de fer el format de pack